Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšana

Informācijas sniegšana par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu

Pakalpojuma turētāja nosaukums: Ērgļu pagasta SIA „ŪDAS”

Pakalpojuma funkcija/uzdevums: Informācijas sniegšana par sniegtajiem pakalpojumiem ūdensapgādē, kanalizācijā, asenizācijā.

Pakalpojuma būtības īss apraksts: Konsultāciju sniegšana esošiem un potenciāliem klientiem jautājumos, kuri ir saistītī ar ūdensapgādes un kanalizācijaspakalpojumu sniegšanas kārtību ( pakalpojumu sniegšanas uzsākšana, līgumu noslēgšana, pārslēgšana, tarifi, apmaksas noteikumi utt.) 

Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska un juridiska persona

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
SIA "ŪDAS" statūti
Sabiedrisko pakalpojumu licences:
•     Nr 0  ŪK – 016 1.Ūdens ieguvei un apgādei, arī ārējo tīklu uzturēšanai.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: Līgums starp klientu un uzņēmumu

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: Saskaņā ar līgumu

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi: Saskaņā ar apstiprinātajiem tarifiem:  http://www.ergli.lv/public/lat/aktualitates/pakalpojumu_tarifi_un_aktualitates_komunalaja_saimnieciba/
SIA ŪDAS pakalpojumu izcenojumi 2017.gadā


Administratīvais process: Nav

Pakalpojuma sniedzējs:   
Pakalpojumu sniedzējs/teritoriālā vienība: Ērgļu pagasta SIA „ŪDAS”
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija:    Ērgļu pagasts
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    Parka iela 33, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV- 4840, tālrunis 64871632, 26184791, e-pasts: ergliudas48@inbox.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:   
Kase:  Pirmdiena   8.00-12.00, 13.00-16.00
          Otrdiena      8.00-12.00, 13.00-16.00
          Trešdiena    8.00-12.00, 13.00-16.00
          Ceturtdiena 8.00-12.00, 13.00-16.00
          Piektdiena   8.00-12.00, 13.00-16.00
Speciāliste: darba dienās 8.00-12.00 un 13.00-17.00 (iepriekš zvanot tālrunis 64871632, 27853818)