Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumi

Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumi

Pakalpojuma turētāja nosaukums:  Ērgļu PSIA „ ĒRGĻU SLIMNĪCA”
Pakalpojuma funkcija/uzdevums: Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumu  saņemšana

Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Personai , kam nepieciešama īslaicīgā sociālā aprūpe, rehabilitācija  un medicīniskā palīdzība minimālā apjomā diennakts ārstniecības iestādē gadījumos, kad pasliktinās veselības stāvoklis un veselības aprūpes pakalpojumi mājās nav iespējami, nodrošinam īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumus .
Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska  persona 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
SIA "Ērgļu slimnīca" statūti
SIA "Ērgļu slimnīca" maksas pakalpojumu cenrādis
Līgums ar SIA 'Ērgļu slimnīca" par maksu par pakalpojuma sniegšanu un tā apmaksu

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
- ārstējošā ārsta nosūtījums , kurā norādīts precizēts ievietošanas laiks kā arī norādīts ievietošanas mērķis (sociālā, medicīniskā aprūpe, simptomātiska terapija)

Maksa par saņemto pakalpojumu:. EUR 14,50 (četrpadsmit eiro 50 centi) par vienu dienu

Atgādinājums: Ērgļu novada klientiem,kam nav likumīgo apgādnieku, kas var nodoršināt pakalpojuma apmaksu, ar iesniegumu jāvēršas Ērgļu novada pašvaldības sociālajā dienestā.    

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: 15 darba dienas

Admnistratīvais process: Nav

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība: Ērgļu PSIA „Ērgļu slimnīca”
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija: Neierobežoti
Pakalpojumu sniedzēja adrese: Parka iela 7, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV- 4840, tālrunis 64871471

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks: Diennakts