Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Informācijas sniegšana par pašvaldības darbu,par svarīgākajiem notikumiem novadā

Informācijas sniegšana par pašvaldības darbu,par svarīgākajiem notikumiem novadā
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums: Ērgļu novada pašvaldība

Pakalpojuma funkcija/uzdevums: Informēt sabiedrību par pašvaldības darbu, par notikumiem novadā

Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Apkopo informāciju par pašvaldības struktūrvienību darbu, pakalpojumiem, notikumiem pašvaldībā, novadā. Nodrošina informācijas pieejamību mājaslapā www.ergli.lv, pašvaldības informatīvajā izdevumā, sagatavo informāciju plašsaziņas līdzekļiem.

Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska , juridiska persona

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu: Informācijas atklātības likums

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: nav nepieciešami

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):  15

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi: Nav

Administratīvais process: Nav

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība            Ērgļu novada pašvaldības informācijas specialists
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija:    Ērgļu novads, Latvija
Pakalpojumu sniedzēja adrese:  Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, tālrunis: +371 64871299, fakss:64871231, e-pasts info@ergli.lv, www.ergli.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks: 
Pirmdiena:     8.00 - 12.30, 13.30 - 17.00
Otrdiena:       8.00 - 12.30, 13.30 - 17.00
Trešdiena:     8.00 - 12.30, 13.30 - 18.00
Ceturtdiena   8.00 - 12.30, 13.30 - 17.00
Piektdiena:    8.00 - 12.30, 13.30 - 16.00