Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Muzeju apmeklējumi

Ērgļu pašvaldības muzeju ekspozīciju, izstāžu apskate, pasākumi, ekskursijas

Pakalpojuma turētāja nosaukums      Ērgļu novada pašvaldības muzeji 

Pakalpojuma funkcija/uzdevums      kultūras vērtību radīšana, izplatīšana un saglabāšana  muzeju ekspozīcijās un izstādēs

Pakalpojuma būtības īss apraksts:    
     *R.Blaumaņa muzejs „Braki”: iespēja iepazīties ar muzeja pastāvīgo ekspozīciju, kas atspoguļo Ērgļu novada zemnieka rentnieka dzīvesveidu viensētā. Tradīcijas un to vēsturisko attīstību no 19. gs. vidus līdz 20. gs. 90. gadu sākumam, un rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa daiļradi. Muzejs piedāvā grupu ekskursijas, muzejpedagoģiskas programmas, radošas darbnīcas skolu jaunatnei , lekcijas, sarīkojumus un nodrošina interaktīvo informāciju. R.Blaumanim veltītas tematiskas izstādes. Apskatei pieejamas pilnībā rekonstruētas zemnieka sētas 8 ēkas ar 19./gs. beigu un 20.gs. sākuma laikmetam raksturīgajiem priekšmetiem un darbarīkiem.
     *Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs "Meņģeļi": Latviešu klasiskās mūzikas pamatlicēju brāļu Jurjānu dzimtās mājas. Ekskursija, ekspozīcijas, izstādes, telšu un piknika vietas, dabas taka, gleznainas dabas ainavas, kāzu programma jaunlaulātajiem.

Pakalpojuma saņēmējs  :    Fiziskas personas; juridiskas personas 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:     
   - R.Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki”nolikums
   - Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja "Meņģeļi" nolikums
 
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti  :    nav
 
Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās) :     1 
Administratīvais process:      Nav 

Maksa par pakalpojumu:

- R.Blaumaņa memoriālā muzeja "Braki" cenrādis
- Cenrādis Brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā "Meņģeļi"

Pakalpojuma sniedzējs:  Ērgļu novada muzeji
Pakalpojuma sniedzēja apkalpojamā teritorija:    Latvija
Pakalpojuma sniedzēju adreses:   
„Braku” muzejs, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads,  LV-4840, tālrunis  64871569, 26498099;e-pasts: braki.muzejs@inbox.lv, www.braki.lv; www.ergli.lv
Pakalpojuma sniedzēja darba laiks:
No 10.maija. -01.novembrim.
    Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās, sestdienās un svētdienās no plkst.10.00 līdz 17.00
     Pirmdienās- slēgts
No 01.novembra līdz 10.maijam – pēc iepriekšēja pieteikuma

Muzejs "Meņģeļi", Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, tālrunis 29431659, e-pasts: jurjanumuzejs@inbox.lv, blogs: http://jurjanumuzejs.blogspot.com/; www.ergli.lv
Pakalpojuma sniedzēja darba laiks:
No 10.maija - 01.novembrim
    Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās, sestdienās, svētdienās no plkst.10.00 līdz 17.00
    Pirmdienās - slēgts
No 01. novembra līdz 10.maijam - pēc iepriekšēja pieteikuma