Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Sausnējas bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts

Sausnējas bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts

Adrese:      „Ozoli”, Sidrabiņi, Sausnējas pagasts, Ērgļu novads, LV 4841
Tālrunis:     64829534

Bibliotēka atvērta (izņemot svētku dienas):
                 Pirmdien          8:00 - 16.00
                 Otrdien            8:00 - 16:00
                 Trešdien           8:00 - 16:00
                 Ceturtdien        8:00 - 16:00
                 Piektdien          8:00 - 16:00
                
Bibliotēkas vadītāja Inga Grote

Galvenais uzdevums
-attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā.

Bibliotēkā izsniedz apmeklētājiem  grāmatas,laikrakstus, žurnālus gan lasīšanai uz vietas, gan  mājās. Ir pieejams bezmaksas internets, multifunkcionālā iekārta, ja ir nepieciešams,apmeklētāji  tiek apmācīti IT prasmēm.
Ir pieejams Latvijas bibliotēku portāls www.biblioteka.lv , kur apmeklētāji var iegūt informāciju par citu bibliotēku aktualitātēm, informāciju no elektroniskā  kopkataloga.

Visi pakalpojumi bibliotēkā ir bezmaksas.