Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Sausnējas bibliotēka

Sausnējas bibliotēka

Adrese:      „Straumes”, Sausnēja, Sausnējas pagasts, Ērgļu novads, LV 4841
Tālrunis:     26242405
E-pasts:     sausnejasb-ka@inbox.lv

Bibliotēka atvērta  (izņemot svētku dienas):
    Pirmdien        9:00   - 17:00
    Otrdien         11:00 - 19:00
    Trešdien        9:00   - 17:00
    Ceturtdien     11:00 - 19:00
    Piektdien       9:00   - 17:00

Bibliotēkas vadītāja Inga Grote

Informācija par bibliotēku Latvijas bibliotēku portālā www.biblioteka.lv/libraries/erglu-novada-sausnejas-biblioteka/default.aspx

Galvenais uzdevums
- attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā.

Visi pakalpojumi bibliotēkā ir bezmaksas.

Bibliotēka piedāvā:
    Nozaru un daiļliteratūru (krājumā 7350 grāmatas)
    Periodiskos izdevumus
    Tematiskās mapes
    SBA pakalpojums (starpbibliotēku abonements)
    Interneta pakalpojums (pastāvīgais un bezvadu pieslēgums)
    Interneta resursi (LNB datu bāze www.periodika.lv , Filmu portāls www.filmas.lv)
    Datorpakalpojumi (apmeklētājiem pieejami 3 datorkomplekti)
    Kopēšana, printēšana un skenēšana
    Uzziņas un konsultācijas ( konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde, konsultācijas datoru un interneta izmantošanā)
    Literatūras izstādes (dažādas tematiskas literatūras izstādes)
    Pasākumi (dažādi tematiski, izglītojoši un kulturāli pasākumi)

Pievienotie faili

Sasnejas bibl nolikums 24.11.2011..doc (37 KB)