Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Ērgļu bibliotēka

Ērgļu bibliotēka

Adrese:      Rīgas iela 5 , Ērgļi ( Saieta namā), Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840
Telefons:      64871430
E-pasts:      erglbiblio@tvnet.lv
Darba laiks:
                  Pirmdiena         10:00 – 18:00
                  Otrdiena           10:00 – 18:00
                  Trešdiena         10:00 – 18:00
                  Ceturtdiena      10:00 – 18:00
                  Piektdiena        10:00 – 18:00
                  Sestdiena         9:00 – 14:00

Informācijai:

Sakarā ar bibliotekāres klātienes mācībām Ērgļu bibliotēkas darba laiks no 13. jūlija līdz 17. jūlijam:
13. jūlijā SLĒGTS
14. jūlijā 10.00 – 18.00
15. jūlijā SLĒGTS
16. jūlijā 10.00 – 18.00
17. jūlijā 9.00 – 14.00

Katra mēneša pēdējā piektdiena – spodrības diena – bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Kontaktinformācija:
                 Bibliotekāre – Inga Stiebriņa, e-pasts – erglbiblio@tvnet.lv
                  
Galvenie uzdevumi :  
1.    Attīstīt un veidot bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru.
2.    Sniegt kvalitatīvus bibliotekāros, bibliogrāfiskos, informatīvos pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem.
3.    Sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā, piedaloties pagasta sabiedriskās un kultūras dzīves norisēs.

Pakalpojumi:
1.    Lietotāju apkalpošana abonementā un lasītavā(jaunas grāmatas, dažādi preses izdevumi).
2.    Konsultāciju un uzziņu sagatavošana un sniegšana ( izmantojot bibliotēkā pieejamos resursus).
3.    Sabiedriskā interneta punkta pieejamība bez maksas.
4.    Starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumi( grāmatu pasūtīšana no citām bibliotēkām).
5.    Kultūras un izglītojoši pasākumi.

Bibliotēkas elektroniskais kopkatalogs-  https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Autorizācijas datus, lai pieslēgtos kopkatalogam, jautāt bibliotekārēm- zvanot, rakstot e-vēstuli vai klātienes apmeklējumā.

Pievienotie faili

Ērgļu bibliotēkas nolikums.pdf (271.6 KB)
Ērgļu bibliotēkas attīstības stratēģija 2019-2021.pdf (943.99 KB)
Ērgļu bibliotēkas lietošanas noteikumi.pdf (373.34 KB)
Maksas pakalpojumi Ērgļu bibliotēkā.pdf (360.59 KB)