Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Pirmskolas izglītības iestāde "Pienenīte"

Ērgļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte”

Adrese:        J. Grota iela 2, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV 4840
Telefons:      64871130
E-pasts:        bernudarzs@ergli.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
                     Pirmdien 9.00 - 11.00
                     Ceturtdien 15.30 – 17.30

Kontaktinformācija:

        Līga Šmite - vadītāja, tel.26351803
        Evita Lielupe – vadītāja vietnieks metodiskajā jomā, tel. 29442538
        Baiba Bruņiniece – saimniecības pārzine, tel. 29287766

MOTO:
Es esmu tāds, kāds nevar būt cits;
Te mani ciena, te man tic.
(autors nezināms)

VĪZIJA:
Mēs varam bērniem palīdzēt sasniegt savus mērķus, lai viņš nākotnē spētu iegūt sev vēlamo izglītību, aktīvi piedalīties sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Galvenais- lai bērns aiziet uz skolu parliecināts par sevi un savām spējām un ir sagatavots, lai veiksmīgi iekļautos pamatizglītības programmas apguvē.

PII "Pienenīte" iekšējie kārtības noteikumi

Pievienotie faili

PII Pienenīte pašvērtēšana.pdf (590.59 KB)