Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Ērgļu novada dzimtsarakstu nodaļa

Ērgļu novada Dzimtsarakstu nodaļa


Adrese:       Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840
Tālrunis:      64871297
Fakss:          64827060
E-pasts:       dzimtsarakstu.nodala@ergli.lv

Apmeklētāju pieņemšana:
                                          Otrdienās         8:00 – 17:00 
                                          Piektdienās      8:00 – 16:00 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja: Baiba Bukovska, tālrunis 64871297
Vadītājas vietniece: Vineta Bagatska, tālrunis: 64871453

 Dzimtsarakstu nodaļas galvenie uzdevumi:
-dzimšanas fakta reģistrācija;
- laulības reģistrācija;
- miršanas fakta reģistrācija;
- atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecinošu dokumentu izsniegšana (apliecības, izziņas, izraksti);
- vārda vai uzvārda maiņa;
- tautības ieraksta maiņa;
- civilstāvokļa reģistru ierakstu papildināšana un labošana;
- civilstāvokļa reģistru ierakstu anulēšana un atjaunošana;
- no citām Dzimtsarakstu nodaļām atsūtīto dokumentu izsniegšana;                               
 - veidot un saglabāt arhīva fondu.