Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Ērgļu novada būvvalde

Ērgļu novada būvvalde

Adrese:        Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840
Tālrunis:      64871298
Fakss:          64827060
E-pasts:       buvvalde@ergli.lv
Apmeklētāju pieņemšana:
Būvvaldes vadītāja, arhitekte    Ināra Ketlere-Krūmiņa,  mob.tel. 29155699
          Pieņemšanas laiks
                                Trešdiena                                     11.00-12.30, 13.30-18.00

Būvinspektors  Smuidris Sausais,   mob.tel.  20299393  
      Pieņemšanas laiks 
                               Trešdiena                                       8.00-12.30, 13.30 - 17.00
                                                            
Būvvalde savu darbību veic saskaņā ar Būvvaldes nolikumu        

Informāciju par būvniecības ieceri un turpmākajiem lēmumiem, kas pieņemti, izskatot būvniecības ieceres iesniegumu, BIS publiskajā portālā ir iespējams aplūkot šādos veidos:
1.    “Tekstuālā informācija” – https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions informācija tiek atspoguļota saraksta veidā, kuru iespējams arī sagrupēt, piem., pēc būvniecības kontroles institūcijas nosaukuma vai būvobjekta adreses;
2.    “Ģeotelpiskā informācija” – https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions/map informācija par būvniecības iecerēm tiek atspoguļota Latvijas Republikas kartē, izmantojot Google map esošo ģeotelpisko informāciju.

Būvvaldes informācijas arhīvs:                                  

Pievienotie faili

Informācija par Ērgļu novada būvvaldē saņemtajiem iesniegumiem 2016.doc (32.5 KB)
2016.g.Informācija par Ērgļu novada būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem.doc (29.5 KB)
2015.g.Informācija par Ērgļu novada būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem.doc (55 KB)
Informācija par Ērgļu novada būvvaldē saņemtajiem iesniegumiem.doc (43 KB)
Informacija par sanemtajiem buvniecibas ieceres iesniegumiem pec 01.10.2014..doc (34.5 KB)
Informacija par buvniecibas ieceru pienemtajiem lemumiem pec 01.10.2014..doc (32.5 KB)
Ērgļu novada būvvaldē saņemtie iesniegumi 2014.g.doc (42.5 KB)
Ērgļu būvvaldē akceptēšanai iesniegtie būvprojekti 2014.doc (35 KB)
Ērgļu novada būvvaldē izsniegtās būvatļaujas 2014.g..doc (39 KB)
Informācija par būvniecības pieteikumiem 2013.doc (86.5 KB)
Informācija par būvprojektiem, kas iesniegti akceptēšanai 2013.g.doc (32.5 KB)
Informācija par izsniegtajām būvatļaujām 2013.gadā.doc (41.5 KB)
Būvniecības pieteikumi 2012.doc (24.5 KB)
Būvniecības pieteikumi 2011.doc (38 KB)
Buvniecibas pieteikumi 2010 gada.doc (30 KB)
Pieteikumi 2009.gadā.doc (30 KB)
Pieteikumi 2008. gadā.doc (44 KB)
Pieteikumi 2007.gadā.doc (34.5 KB)