Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana

Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana.

Pakalpojuma turētāja nosaukums:  Ērgļu novada Bāriņtiesa

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Nodrošināt bāreni un bez vecāku gādības palikušu bērnu vecumā no septiņiem gadiem, kā arī bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē ar sociālajām garantijām, t.i., ar tiesībām izmantot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā visā Latvijas teritorijā.

Pakalpojuma būtības īss apraksts: 1. Pakalpojums nepieciešams gadījumā, ja bērns paliek bez vecāku aprūpes, kā arī pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš atradās ārpusģimenes aprūpē līdz pilngadībai.

Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska persona

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji): Nav

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:   Bāriņtiesu likums

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1.    Bērnam vecumā no septiņiem gadiem - bērna fotogrāfija (3x4cm),
2.     pilngadību sasniegušajam bērnam līdz 24 gadu vecumam - izglītības iestādes izziņa.
3.     Apliecību var saņemt bāriņtiesā astoņu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par bērna ārpusģimenes aprūpi.

Administratīvais process: Nav

Atgādinājums:  Piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par bērna ārpusģimenes aprūpi nepieciešams iesniegt bāriņtiesā - bērna fotogrāfiju (3x4 cm), ja apliecība nepieciešama pilngadību sasniegušajam bērnam, katru gadu līdz 1.oktobrim bāriņtiesā jāiesniedz - izglītības iestādes izziņa, kas apliecina, ka minētais bērns mācās klātienē un sekmīgi apgūst izglītības programmu.

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība:    Ērgļu novada bāriņtiesa
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija    Ērgļu novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV – 4840; tālrunis 64871453, 26406289; e pasts: barintiesa@ergli.lv, ergli@ergli.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:
     otrdienās no plkst.09.00-12.30 un no plkst.13.30 – 16.00,
     trešdienās no plkst. 9.00 – 12.30 un no plkst. 13.30 – 18.00,
     piektdienās no plkst. 09.00 – 12.30 un no plkst. 13.30 – 16.00