Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Iepirkuma komisija

Ērgļu novada pašvaldības iepirkuma komisija

Iepirkumu komisija darbojās sakaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

Māris Grinbergs - priekšsēdētājs
Elita Ūdre
Agita Opincāne
Ināra Ketlere- Krūmiņa
Ilze Daugiallo - sekretāre