Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

KONTAKTI

 Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde

Adrese:       Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālrunis:      64871231
E-pasts:       ergli@madona.lv

Darba laiki:
                    Pirmdiena       8:00 - 12:30   13:30 - 17:00
                    Otrdiena         8:00 - 12:30   13:30 - 17:00
                    Trešdiena        8:00 - 12:30   13:30 - 18:00
                    Ceturtdiena     8:00 - 12:30   13:30 - 17:00
                    Piektdiena       8:00 - 12:30   13:30 - 16:00

 Kontaktpersonas:

Speciālists Vārds Uzvārds Tālrunis                         E-pasts
Ērgļu apvienības pārvaldes vadītāja Elita Ūdre 20243405 elita.udre@madona.lv
Sabiedrības pārvaldes speciālists Juris Aperāns 64871454
+371 26471778
juris.aperans@madona.lv
Kancelejas pārzine, speciāliste lietvede Iveta Olte 64871231 ergli@madona.lv
Informācijas speciāliste   64871299 info@ergli.lv
Vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciāliste Ilze Grietiņa

64871298
+371
28381321

ilze.grietina@madona.lv
Grāmatvedības nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede Rita Ozola 64871455 rita.ozola@madona.lv
Speciāliste grāmatvede Dina Dalbiņa 64871452 dina.dalbina@madona.lv
Speciāliste grāmatvede Andra Salnīte 64871452 andra.salnite@madona.lv
Psihologs Indra Diča 29523177
P.,O.,T. 8.30-12.30
psihologs@ergli.lv
Sociālā dienesta vadītāja Māra Briede 64871404
+371 29173691
socialais.dienests@ergli.lv
Sociālā darbiniece Teiksma Eglīte 64871404  
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Signe Masaļska 64871404  
Ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs Reinis Braķis +371 20221105 reinis.brakis@madona.lv
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Baiba Bukovska 64871297 dzimtsarakstu.nodala@ergli.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Vineta Bagatska

64871453
+371 26406289

barintiesa@ergli.lv
Speciāliste kultūras darba organizatore Sandra Avotiņa 64871132,           
+371 26528132
sandra.avotina@madona.lv
Lauksaimniecības konsultante Diāna Suščenko + 371 26117524
Trešdiena 9.00-14.00
diana.suscenko@madona.lv
Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe +371 67419000 raivis@grubesbirojs.lv
Datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe +371 67419000 viesturs@grubesbirojs.lv

 

Pakalpojumu sniegšanas centrs Sausnējas pagastā
Kontaktinformācija:
adrese: “Ozoli”, Sidrabiņi, Sausnējas pagasts, Madonas novads, LV- 4841,
tālr.: 64829534, fakss 64829534,
e-pasts: sausneja@madona.lv
Darba laiks :
Katru darba dienu  no 8.00 – 12.30
                                  13.00- 16.30
Kontaktpersonas:         

Speciālists Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Lietvede Ineta Tolmane 64829534; 26119879 sausneja@madona.lv
Kultūras darba organizatore Inese Leiboma 64829534; 26191640  
Novadpētniecības speciāliste Ilga Kronīte 28730830  
Lauksaimniecības konsultante Diāna Suščenko 26117524; otrdiena 8.00-12.00 diana.suscenko@madona.lv
Sausnējas ambulances ārsta palīgs Inta Liepiņa

29422064

 


Pakalpojumu sniegšanas centrs Jumurdas pagastā
Kontaktinformācija:   
Adrese: Ezera iela 2, Jumurda, Jumurdas pagasts, Madonas novads, LV-4844
Talrunis: 64829486
e-pasta adrese: jumurda@madona.lv
Darba laiks:
Katru darba dienu no plkst. 8.00 - 12.00
                                           13.00 -17.00
Kontaktpersonas:          

Speciālists Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Lietvede-uzskaitvede Ērika Purviņa 64829486 jumurda@madona.lv
Lauksaimniecības konsultante Diāna Suščenko 26117524; piektdiena 9.00-12.00 diana.suscenko@madona.lv
Jumurdas feldšerpunkta ārsta palīgs Baiba Feodorova 64829464; 29389231 baibafvp@inbox.lv