Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

MADONAS NOVADA ĒRGĻU APVIENĪBAS PĀRVALDES VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS (VPVKAC)

                                       

Adrese:
Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Madonas novadā, LV 4840

Tālrunis: 66954883

E-pasts: ergli@pakalpojumucentri.lv

VPVKAC darba laiks Rīgas ielā 10:
Pirmdien:          8.00-18.00
Otrdien:             8.00-17.00
Trešdien:           8.00-17.00
Ceturtdien:        8.00-17.00
Piektdien:          8.00-16.00
Pārtraukums no 12.00-13.00

VPVKAC sniegtie pakalpojumi

Klātienē var pieteikt noteiktus šādu valsts iestāžu pakalpojumus:

 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra;
 • Valsts ieņēmumu dienests;
 • Lauksaimniecības datu centrs.

Tiek sniegta informācija par vairāku valsts iestāžu e-pakalpojumiem un palīdzība to lietošanā:

 • Lauku atbalsta dienests;
 • Nodarbinātības valsts aģentūra;
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;
 • Uzņēmumu reģistrs;
 • Valsts darba inspekcija;
 • Valsts zemes dienests;
 • Nacionālais veselības dienests;
 • Konsultācija COVID-19 sertifikāta saņemšanā.
 • Ukrainas civiliedzīvotājiem: atbalsts e-pakalpojuma “Vīzas pieteikums” pieteikšanai;
 • Ukrainas civiliedzīvotājiem: atbalsts e-pakalpojuma “Anketas iesniegšanas uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai” pieteikšanai;
 • pabalsti par bērnu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kurus piešķir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA).

Klientu apkalpošanas centrā klientiem ir iespēja:
   1. iesniegt iesniegumus;
   2. saņemt atbalstu valsts iestāžu e-pakalpojumu lietošanā;
   3. saņemt praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID kartes lasītāju;
   4. saņemt informāciju par tuvāko valsts iestāžu reģionālo struktūrvienību, tās darba laikiem un pieteikšanās  kārtību.
  Pilno VPVKAC pakalpojumu sarakstu skatīt
https://www.varam.gov.lv/lv/vpvkac .

UZMANĪBU – SVARĪGI!
Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte.
Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.