Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

KONTAKTI

 Ērgļu novada pašvaldība

Adrese:       Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840
Tālrunis:      64871231
Fakss:         64827060
E-pasts:       ergli@ergli.lv

Darba laiki:
                    Pirmdiena       8:00 - 12:30   13:30 - 17:00
                    Otrdiena         8:00 - 12:30   13:30 - 17:00
                    Trešdiena        8:00 - 12:30   13:30 - 18:00
                    Ceturtdiena     8:00 - 12:30   13:30 - 17:00
                    Piektdiena       8:00 - 12:30   13:30 - 16:00

 Kontaktpersonas:

Speciālists Vārds Uzvārds Tālrunis                         E-pasts
Pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntars Velcis +371 29433778

priekssedetajs@ergli.lv

Pašvaldības izpilddirektors Māris Grinbergs +371 26471778 izpilddirektors@ergli.lv
Pašvaldības sekretāre Sintija Māliņa 64871454 sekretare@ergli.lv
Kancelejas pārzine, speciāliste lietvede Iveta Olte 64871231 ergli@ergli.lv
Iepirkuma un informācijas speciāliste Ilze Daugiallo 64871299 info@ergli.lv
Vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciāliste Ilze Grietiņa

64871298
+371
28381321

attistibas.nodala@ergli.lv
Grāmatvedības nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede Rita Ozola 64871455 gramatvediba@ergli.lv
Speciāliste grāmatvede Dina Dalbiņa 64871452  
Speciāliste grāmatvede Andra Salnīte 64871452 gramatvediba.nodokli@ergli.lv
Speciāliste grāmatvede Vaira Ābelīte 64871431

 

Psihologs Indra Diča 29523177
P.,O.,T. 8.30-12.30
psihologs@ergli.lv
Sociālā dienesta vadītāja Māra Briede 64871404
+371 29173691
socialais.dienests@ergli.lv
Sociālā darbiniece Teiksma Eglīte 64871404  
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Signe Masaļska 64871404  
Būvinspektors Smuidris Sausais 64871298
+371 20299393
 
Būvvaldes vadītāja, arhitekte Ināra Ketlere-Krūmiņa

64871298,
+371 29155699

buvvalde@ergli.lv
Ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs Reinis Braķis +371 20221105 labiekartosana@ergli.lv
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Baiba Bukovska 64871297 dzimtsarakstu.nodala@ergli.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Vineta Bagatska

64871453
+371 26406289

barintiesa@ergli.lv
Speciāliste kultūras darba organizatore Sandra Avotiņa 64871132,           
+371 26528132
kultura@ergli.lv
Lauksaimniecības konsultante Diāna Suščenko + 371 26117524
Trešdiena 9.00-14.00
diana.suscenko@inbox.lv
Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe +371 67419000 raivis@grubesbirojs.lv
Datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe +371 67419000 viesturs@grubesbirojs.lv

 

Sausnējas pagasta pārvalde
Kontaktinformācija:
adrese: “Ozoli”, Sidrabiņi, Sausnējas pagasts, Ērgļu novads, LV- 4841,
tālr.: 64829534, fakss 64829534,
e-pasts: sausnejas.pagasts@ergli.lv
Darba laiks :
Katru darba dienu  no 8.00 – 12.30
                                  13.00- 16.30
Kontaktpersonas:         

Speciālists Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Pārvaldes vadītāja Elita Ūdre

64829534;
20243405

sausnejas.pagasts@ergli.lv
Lietvede Ineta Tolmane 64829534; 26119879 sausnejas.pagasts@ergli.lv
Kultūras darba organizatore Inese Leiboma 64829534; 26191640  
Novadpētniecības speciāliste Ilga Kronīte 28730830  
Lauksaimniecības konsultante Diāna Suščenko 26117524; otrdiena 8.00-12.00 diana.suscenko@inbox.lv
Sausnējas ambulances ārsta palīgs Inta Liepiņa

29422064

 


Jumurdas pagasta pārvalde
Kontaktinformācija:   
Adrese: Ezera iela 2, Jumurda, Jumurdas pagasts, Ērgļu   novads, LV-4844
Talrunis: 64829486
e-pasta adrese: jumurdas.pagasts@ergli.lv
Darba laiks:
Katru darba dienu no plkst. 8.00 - 12.00
                                           13.00 -17.00
Kontaktpersonas:          

Speciālists Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Pārvaldes vadītāja Agita Opincāne 64829486; 29400442 jumurdas.pagasts@ergli.lv
Lietvede-uzskaitvede Ērika Purviņa 64829486 jumurdas.pagasts@ergli.lv
Lauksaimniecības konsultante Diāna Suščenko 26117524; piektdiena 9.00-12.00 diana.suscenko@inbox.lv
Jumurdas feldšerpunkta ārsta palīgs Baiba Feodorova 64829464; 29389231 baibafvp@inbox.lv