Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Statistika

STATISTIKA 

Teritorija

Ērgļu novads atrodās Vidzemes augstienē, 24 km uz Rietumiem no Latvijas augstākā kalna - Gaiziņkalna. Apvienojoties trīs pagastiem – Ērgļu, Jumurdas, Sausnējas- izveidojusies novada teritorija 379,5 kv.km platībā. Novads robežojas ar Ogres novada Mazozolu un Meņģeles pagastiem, Vecpiebalgas novada Inešu  un Kaives pagastiem,  Amatas novada  Skujenes pagastu, Kokneses novada Iršu pagastu, Pļaviņu novada Vietalvas pagastu, Madonas novada Vestienas, Liezeres pagastiem. Novada teritorijā pauguri un to grupas mijas ar pazeminājumiem.
• Novada teritorijas augstākie pauguri : Rikšēnu, Braku, Krancu, Mūrieku, Dzelzkāju, Meņģeļu, Ziesta, Mika kalni, Zaļumkalns, Briežkalns., Bākūžkalns; u.c.
• Novada teritorijā atrodas ezeri : Pulgoznis ( Āķēnu), Ivestes ( Vecmuižas), Laišķēnu, Ilzenes ,Dāvelnītis, Lejas, Jumurdas, Zosina, Ilzēnu, Bļodonis, Karietes, Pakšēnu, Lācīšu, Vidus, Stirnezers u.c.
• Novada teritoriju šķērso upes : Ogre, Valola, Meltne, Narūža, Piparupīte, Pērse, Veseta, Ilzīte, Virdzīte un cita sīkās upītes, kas ir Ogres upes pietekas.

Novadā ir vairākas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas:
• Dabas parks „Ogres ieleja”;
• Vestienas aizsargājamo ainavu apvidus daļa;
• Aleja „Ozolmuižas ozolu aleja”;
• Dabas liegums „Jumurdas ezers”;
• Dabas lieguma „Palšu purvs” daļa.

Novada teritorijā valsts autoceļu garums ir 126 km, t.sk. asfaltēti 13.6 km, pašvaldības ceļi ir 192,3 km.

Iedzīvotāji 
Novadā ir vairāki ciemi: Ērgļi, Jumurda, Liepkalne, Sidrabiņi, Sausnēja, Vējava, Katrīna.
Kopējais iedzīvotāju skaits uz 2019.gada 1.janvāri ir 2944.
No kopējā skaita 90,69 % ir latvieši, 4,45 % krievi un 4,86 % citu tautību iedzīvotāji.
Iedzīvotāju skaits līdz darba spējas vecumam -  14,39 %; darba spējīgā vecumā-  61,15 %; virs darba spējīgā vecuma -  24,46 %.