Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Iepirkumi - Būvdarbu līgumi

2016. gads
Paziņojuma ievietošanas datums IUB Iepirkuma priekšmets ID numurs Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Faili Līguma izpildītāja nosaukums Līguma Summa LVL, bez PVN Līguma izpildes termiņš
2016-08-12 Teritorijas labiekārtošana Ērgļu sociālās aprūpes centrā, "Kastaņās, Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā ĒNP 2016/15 2016-08-23 Lemums_teritorijas_labiekartosanai_Kastanas_2016_15_publikacijai.pdf Lemums teritorijas labiekartosanai Kastanas 2016 15 publikacijai.pdf
Ligums_Kastanu_laukumam_2016_15.pdf Ligums Kastanu laukumam 2016 15.pdf
PA "A.A. & būvkompānijas", reģ. Nr.45403016042 23547,99 2016-10-14
2016-07-15 Gājēju ietves rekonstrukcija Parka ielā, Ērgļos ĒNP 2016/12 2016-07-27 Lemums_gajeju_ietves_rekonstrukcijai_publikacijai.pdf Lemums gajeju ietves rekonstrukcijai publikacijai.pdf
Ligums_gajeju_ietves_remontam_2016_12.pdf Ligums gajeju ietves remontam 2016 12.pdf
SIA "SALDUS CEĻINIEKS", reģ.Nr.48503000026 34898,77 2016-09-30
2016-06-29 Ērgļu novada ceļu seguma remonts ĒNP 2016/11 2016-07-11 Lemums_ceļu_seguma_remontam_publikacijai.pdf Lemums ceļu seguma remontam publikacijai.pdf
Ligums_ceļu_seguma_remontam_2016_11.pdf Ligums ceļu seguma remontam 2016 11.pdf
SIA "SALDUS CEĻINIEKS", reģ.Nr.48503000026 99430,17 2016-09-20
2016-05-17 Telpu remontdarbi PII "Pienenīte" ĒNP 2016/8 2016-05-30 Lemums_PII_Pienenīte_remontdarbiem_publikacijai.pdf Lemums PII Pienenīte remontdarbiem publikacijai.pdf
LĪGUMS_PII_Pienenite_remontdarbiem_2016_8.pdf LĪGUMS PII Pienenite remontdarbiem 2016 8.pdf
SIA "Madonas būve", reģ.Nr.55403007041 29802,55 2016-08-15
2016-03-16 Laukuma labiekārtošana Rīgas ielā 10, Ērgļos ĒNP 2016/4 2016-03-30 Lemums_laukuma_labiekartosana_publikacijai.pdf Lemums laukuma labiekartosana publikacijai.pdf
Līgums_Ērgļu_laukuma_labiekārtošanai.pdf Līgums Ērgļu laukuma labiekārtošanai.pdf
SIA "MARIBU", reģ.Nr.44103050951 11555,55 2016-07-25

2015. gads
Paziņojuma ievietošanas datums IUB Iepirkuma priekšmets ID numurs Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Faili Līguma izpildītāja nosaukums Līguma Summa LVL, bez PVN Līguma izpildes termiņš
2015-11-15 Gājēju tilta atjaunošana pār Ogres upi Ērgļos ĒNP 2015/14 2015-11-30 Lemums_tilta_atjaunosanai_publikacijai.pdf Lemums tilta atjaunosanai publikacijai.pdf
Ligums_Ērgļu_tiltam.pdf Ligums Ērgļu tiltam.pdf
SIA "Madonas namsaimnieks", reģ.Nr.47103000233 35797,44 2016-06-01
2015-05-29 Ērgļu ciema ielu seguma remonts ĒNP 2015/8 2015-06-09 Lemums_ielu_remontam_publikacijai.pdf Lemums ielu remontam publikacijai.pdf
Ligums_Erglu_ieluremontam.pdf Ligums Erglu ieluremontam.pdf
SIA "CEĻINIEKS 2010", reģ.Nr.44103059132 72480,26 2015-09-15
2015-05-08 Ērgļu vidusskolas 1.stāva pārseguma pārbūve un skatuves izbūve ĒNP 2015/7 2015-05-20 Lemums_vidusskolas_parseguma_remontam_publikacijai.pdf Lemums vidusskolas parseguma remontam publikacijai.pdf
LĪGUMS_skolas_1.stava_griestiem_skatuvei.pdf LĪGUMS skolas 1.stava griestiem skatuvei.pdf
PS "A.A. & būvkompānijas", reģ.Nr.45403016042 54013,53 2015-08-14
2015-04-22 Ērgļu novada PII "Pienenīte" telpu remontdarbi ĒNP 2015/5 2015-05-06 Lemums_PII_Pienenite_publikacijai.pdf Lemums PII Pienenite publikacijai.pdf
LĪGUMS_PII_Pienenite_remontdarbiem_.pdf LĪGUMS PII Pienenite remontdarbiem .pdf
PS "A.A. & būvkompānijas", reģ.Nr.45403016042 25591,41 2015-08-14

2014. gads
Paziņojuma ievietošanas datums IUB Iepirkuma priekšmets ID numurs Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Faili Līguma izpildītāja nosaukums Līguma Summa LVL, bez PVN Līguma izpildes termiņš
2014-06-10 Ielu seguma remonts Ērgļu novadā ĒNP 2014/6 2014-06-25 Lemums_ielu_remonta_iepirkuma_publikacijai.pdf Lemums ielu remonta iepirkuma publikacijai.pdf
Ligums_IeluremontamErgli.pdf Ligums IeluremontamErgli.pdf
SIA "ĶEKAVA-PMK", reģ.nr.40003124389 72935,04 2014-09-15
2014-05-21 Ērgļu novada PII "Pienenīte" telpu remonts ĒNP 2014/5 2014-06-02 Lemums_PII_Pienenite_remontdarbu_iepirkumam_publikacijai.pdf Lemums PII Pienenite remontdarbu iepirkumam publikacijai.pdf
LĪGUMS_PII_Pienenite_remontdarbiem.doc LĪGUMS PII Pienenite remontdarbiem.doc
ErgliPIIvienosanas_1.pdf ErgliPIIvienosanas 1.pdf
SIA "RRKP būve", reģ. Nr.45403010533 43380,93 2014-08-29

2013. gads
Paziņojuma ievietošanas datums IUB Iepirkuma priekšmets ID numurs Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Faili Līguma izpildītāja nosaukums Līguma Summa LVL, bez PVN Līguma izpildes termiņš
2013-05-07 Braku dzīvojamās mājas jumta un Meņģeļu pirts vienkāršotā renovācija ĒNP 2013/6 2013-05-20 Lemumspublikacijai_muzeju_renovacija.pdf Lemumspublikacijai muzeju renovacija.pdf
Ligums_muzeju_renovacijai.pdf Ligums muzeju renovacijai.pdf
SIA "Niedru Jumti", reģ.Nr.40003491306 14082,29 2014-04-28
2013-01-09 Sanitāro telpu remonts PII Pienenīte ĒNP 2013/1 2013-01-21 Lemums_publikacijai_sanitaras_telpas.pdf Lemums publikacijai sanitaras telpas.pdf
SIA RRKP būve", reģ.Nr.45403010533 11672,51 2013-05-31

2012. gads
Paziņojuma ievietošanas datums IUB Iepirkuma priekšmets ID numurs Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Faili Līguma izpildītāja nosaukums Līguma Summa LVL, bez PVN Līguma izpildes termiņš
2012-07-05 Ērgļu novada pašvaldības ēku remonts ĒNP 2012/13 2012-07-16 1.daļai SIA "RRKP būve"reģ.Nr.45403010533;2.daļai SIA ""Sangrals" reģ.Nr40003857719 1.daļai 12778,71; 2.daļai 33170,06 2012-08-24
2012-06-21 Ielu seguma remonts ĒNP 2012/12 2012-07-06 SIA "Saldus ceļinieks", reģ.nr.48503000026 74422,94 2012-08-31

2011. gads
Paziņojuma ievietošanas datums IUB Iepirkuma priekšmets ID numurs Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Faili Līguma izpildītāja nosaukums Līguma Summa LVL, bez PVN Līguma izpildes termiņš
2011-08-04 Oškalna ielas seguma remonts ĒNP 2011/10 2011-08-16 SIA "Ošukalns", nr.45403003353 28913,00 2011-09-30
2011-03-24 Būvdarbu veikšana ERAF līdzfinansētajā projektā "Ūdenssaimniecības attīstība Ērgļu novada Sausnējas pagasta Sausnējas ciemā" ĒNP 2011/6 ERAF 2011_05_02 SIA "ELBRA", Nr.40003187242 194272,59 2011-10-30
2011-03-07 Būvdarbu veikšana ERAF līdzfinansētajā projektā "Ūdenssaimniecības attīstība Ērgļu novada Sausnējas pagasta Sausnējas ciemā" ĒNP 2011/3 ERAF 2011-04-11 Iepirkums pārtraukts sakarā ar izmaiņām tehniskajā projektā
2011-01-05 ELFLA projekta Nr. 10-05-L32100-0000185 "Pamatpakalpojumu iedzīvotājiem uzlabošana Ērgļu novadā" pasākumu īstenošana - trotuāra, muzeja un sporta laukuma renovācija ĒNP 2011/1 2011-02-07. SIA "RRKP būve", Nr.45403010533; SIA "EKODIENESTS", Nr. 40003460151 133521.21 2011-08-01


2010. gads
Paziņojuma ievietošanas datums IUB Iepirkuma priekšmets ID numurs Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Faili Līguma izpildītāja nosaukums Līguma Summa LVL, bez PVN Līguma izpildes termiņš
2010-10-13 Estrādes grīdas un fasādes remonts Ērgļos, Ērgļu novads SIA "ELBRA", Nr.40003187242 217.15 2010-07-23
2010-10-13 Uzbrauktuves cilvēkiem ar īpašām vajadzībām izbūve SIA "ELBRA", Nr.40003187242 2066.12 2010-10-01
2010-10-13 Piekārto griestu un elektroinstalācijas izbūve Ērgļu vidusskolas gaitenī SIA "ELBRA", Nr.40003187242 1475.37 2010-08-31
2010-10-13 Jumta remontdarbi Jumurdas kapsētas kapličā SIA "Eiro jumti", Nr.40003625798 2414.83
2010-10-13 Jumta remontdarbi garāžu ēkām Nr.003; 004, Rīgas ielā 10, Ērgļos SIA "Eiro jumti", Nr.40003625798 6396.62