Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Pieejams finansējums pasākumā

2021-12-15

No 2022. gada 10. janvāra līdz 10. februārim Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina interesentus pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos", kas notiks ar šādu publiskā finansējuma sadalījumu:
1) Kopējais fi
nansējums apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" lauku saimniecībām ir nedaudz vairāk nekā 64 miljoni eiro, savukārt siltumnīcu būvniecībai un pārbūvei novirzīti 9 miljoni eiro, putnkopības vai cūkkopības nozarēm – 10 miljoni eiro.
Pasākumā tehnikas un iekārtu iegādes gadījumā jāizmanto Tehnikas un iekārtu katalogs.

Vairāk inormācijas pielikumā.

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981

+371 67027884

prese@lad.gov.lv

www.lad.gov.lv