Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

VPR attīstības programmas izstrāde 2021.-2027.gadam

2020-12-11

Vidzeme ir talantīgus un darbīgus cilvēkus piesaistošs, labi savienots, iekšēji integrēts un drošs reģions, kas spēj elastīgi piemēroties izaicinājumiem, ir konkurētspējīgs un tiecas uz izcilību noteiktās reģiona viedās specializācijas jomās – tā skan vīzija, kuras ietvaros Vidzemes plānošanas reģions izstrādā jauno reģiona Attīstības programmu 2021.-2027. gadam. Programmas izstrādē iesaistīti sabiedrības pārstāvji, kuri tematiskās fokusgrupās diskutē par izaicinājumiem,  prioritātēm un aktivitātēm, kas ir būtiski, domājot par reģiona attīstību un sasniedzamajiem mērķiem.
Vidzemes plānošanas reģions aicina arī sabiedrību iesaistīties jaunās reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādē.
Vairāk: https://ej.uz/VPR-programmas-izstrade