Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Ērgļu novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz medību tiesību nomu

2020-07-02

Ērgļu novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz medību tiesību nomu šādās Ērgļu novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās:
N.p.k.    Nosaukums     Kadastra numurs    Platība, ha
1.           ---                       7092004042             5,4
2.          Kastaņas              70920040170           4,58
3.          Kastaņas              7092004094             3,95
                            4.          Līdumi                 70920040039           3,4

Pieteikumi saskaņā ar Ērgļu novada pašvaldības domes 2012. gada 25. oktobra Noteikumiem Nr.2 “Ērgļu novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi” (precizējumi 2018.gada 18.oktobrī Domes sēdes protokols Nr.11, 3.§) iesniedzami Ērgļu novada pašvaldībai (adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840) pa pastu, klātienē pašvaldībā (Rīgas ielā 10, Ērgļos) vai nosūtīt uz e-pasta adresi ergli@ergli.lv
Pieteikšanās termiņš – līdz 15.07.2020.
Papildus informācija pa tālruni 28381321